Chính sách bảo trì, bảo hành

Bảo hành

Các sản phẩm của Nội thất DEFA sẽ được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao lại sản phẩm cho khách hàng.